PG4 skal skabe partnerskaber på tværs

I anledningen af, at det første P4G topmøde blev afholdt i København den 19. og 20. oktober med virksomheder og repræsentanter fra den offentlige sektor, civilsamfundet og unge fra i alt 52 lande har Hotel & Konference set nærmere på, hvad P4G er, og hvordan det var at være med til at planlægge et topmøde af denne størrelse.   

P4G står for ’Partnering for Green Growth and the Global Goals’ og er et globalt initiativ, som ønsker at øge hastigheden af den bæredygtige omstilling. Initiativet skal udvikle partnerskaber mellem erhvervsliv, regeringer og forskellige organisationer med henblik på at fremme konkrete løsninger på FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris i 2015. P4G har særligt fokus på partnerskaber inden for fødevarer og landbrug, energi, byer, vand og den 
cirkulære økonomi.

P4G blev lanceret den 20. september 2017 med Danmark som hovedaktør bag etableringen af initiativet, der også tæller partnerlandene Chile, Colombia, Etiopien, Holland, Kenya, Mexico, Sydkorea og Vietnam. P4G består også af partnerorganisationerne, Global Green Growth Institute, World Resources Institute, World Economic Forum og C40 Cities, som alle har ekspertise inden for bæredygtighed og udvikling. Der arbejdes på at udvide partnerkredsen med både nye lande og organisationer og flere har allerede udvist interesse. På internationalt niveau er P4G forankret i et sekretariat i Washington.

Samarbejde er eneste gangbare vej
På topmødets sidste dag underskrev deltagerne en fælles erklæring, som har fået navnet ”The Copenhagen Commitment”. Her formuleres det, at samarbejdet er den eneste gangbare vej til at løse verdens problemer. ”Den eneste vej til at imødegå klimaforandringerne og nå verdensmålene – vor tids største udfordringer – er at danne partnerskaber. På tværs af kontinenter, sektorer og generationer,” står der blandt andet i erklæringen. Det næste P4G-topmøde bliver afholdt i 2020, men det er endnu ikke besluttet, hvor topmødet skal afholdes.
Topmødet i København foregik blandt andet i DR’s 
Koncertsal, BLOX, Industriens Hus, Eigtved Pakhus, Københavns Rådhus, en til begivenheden opført 
lejlighed på 380 m2 på Rådhuspladsen samt et taffel på Christiansborg med Dronningen som vært.

Mennesker mødes og resultater opstår
Bag planlægningen af P4G topmødet i København med godt 800 deltagere fra 52 lande stod Conference Care i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, Kommunikationsvirksomheden Dalberg Media og World Climate Ltd. Vi har taget en snak med Mette Fisker, der ejer
Conference Care.

P4G var på mange måder en helt særlig konference, men hvad var det, der gjorde P4G så speciel for dig?
”Det traditionelle billede af en konference handler lidt groft sagt om, at man sidder i en sal og bliver underholdt. Det ønskede Udenrigsministeriet at gøre op med ved at konferencens første dag skulle have fokus på acceleration af konkrete partnerskaber. Den acceleration sker kun, når mennesker taler sammen. Der sker ikke nogen udveksling, når en speaker står og taler til en forsamling. Ved at sætte fokus på acceleration af forskellige partnerskaber, skaber man en dialog mellem nogle mennesker, så de kan bygge noget op sammen.”

Hvorfor var det spændende i den her sammenhæng?
”Det var interessant i forhold til den første dag, hvor der blev talt om konkrete partnerskaber inden for de fem verdensmål, P4G har fokus på. Hvis vi sætter fokus på partnerskaber og verdensmålene, hvordan understøttes accelerationen så bedst? Når mennesker sætter sig sammen, og de finder ud af, hvad de har til fælles, vil der uvægerligt komme handling ud af det. Ved traditionelle konferencer med en speaker og en forsamling opstår der ikke en dialog mellem deltagerne. Jeg synes, at det vellykkede ved P4G var, at der kom fokus på acceleration af handling, og at der kom en spændende dialog. Folk mødte op på de locations, hvor man på forhånd tænkte, at der måske ikke ville komme så mange. Det gjorde de fordi, programmet var skruet sådan sammen, at det var attraktivt at møde op til de forskellige møder og processer. Så hvis man skal have noget, der rykker, er man nødt til at have den form for interaktion. Man er nødt til at skabe deltagerinvolvering.”

Der var 800 deltagere fra hele 52 nationer, skabte det ikke en del udfordringer for jer som medarrangør?
”Der er mange sjove historier om diversitet, når 52 lande er repræsenteret. Der var for eksempel en delegation, som ikke mente, de behøvede noget hotelværelse, for de kunne jo bare sove i flyet! Mange af deltagerne har aldrig været i Danmark før, og de kender ikke vores kultur. Og sådan er det jo. Det gør bare, at det er charmerende – og en smule besværligt – men når man skal arbejde sammen om at opnå FN’s verdensmål, så har man respekt for 
hinanden, og hvor man kommer fra.”
”Med til mødet var flere regeringsledere fra andre kulturer. De sender folk i forvejen, som kigger på setuppet og går det hele nøje igennem. I den forbindelse kan man ikke tage let på logistikken. Alt skal klappe, da utroligt mange er afhængige af hinanden. For eksempel havde vi pludselig 150 politibetjente, der også skulle bespises. Når man går i gang med et projekt af denne størrelse, står man med udfordringer, man ikke aner opstår, men de skal bare løses her og nu. Vi er i en planlægningsverden, hvor alt skal planlægges. Det kan være problematisk, da der også skal være plads til spontanitet, når mennesker mødes. Men paradokset er, at når mange mennesker mødes, skal man planlægge, at der skal være plads til spontanitet! Jeg er stor fortaler for, at man ved konferencer gør plads til en netværkslounge, hvor folk kan mødes og snakke sammen. Det synes jeg, at P4G lykkedes med, da der er sat flere spændende projekter og samarbejder i gang.”

Det må have været et meget omfattende 
projekt at være en del af?
”Conference Care været ombord i projektet i et lille års tid, og vi har mødtes ugentligt med Udenrigsministeriet for at planlægge konferencen. De sidste tre uger arbejdede vi stort set i døgndrift. Mange ting hænger sammen, og selvom man prøver at være i god tid, så kan man ikke gøre noget, før der blevet taget beslutning om dette og hint. Sådan er det altid på konferencer. Der er altid mange ubekendte. Når ting så falder på plads, lukker og låser vi området.”

Hvad så nu, får I pustet ud oven på den store begivenhed?
”Ha ha, ja det gør vi, men det spændende er, at man lærer noget hver eneste gang, man afholder noget uanset hvilken begivenhed, det er. Der er utroligt fascinerende. Der opstår altid nye dimensioner og konstellationer, som sætter tingene i et nyt perspektiv. Jeg føler mig privilegeret ved, at jeg får mulighed for at arbejde med begivenheder som P4G. At arbejde for et ministerium 
er virkelig spændende, og P4G har været en kæmpe-
oplevelse.”

pg4_2

Mette Fisker, der ejer Conference Care.

pg43

 Kronprinsesse Mary uddeler en pris på P4G topmødet.

.